CIA y el Control Mental

CIA y el Control Mental
~ Operación MK-ULTRA ~

Historia del Control Mental – MK Ultra y doctrina del shock
http://www.youtube.com/watch?v=9NWTNXgtnCQ

Dr. Colin A. Ross, Brice Taylor y Bárbara Hartwell sobre el Control Mental
http://www.youtube.com/watch?v=bzCssoXSeIU

Operación MK ULTRA
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=gsANsStJHWc
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=aRpJTfdUw1Y
Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=qXgHHPk2zRc